Privacy

Privacyverklaring Cranendonck Makelaars

Je hebt op enige wijze contact met Cranendonck Makelaars. Cranendonck Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we met jouw gegevens omgaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ en ‘ons kantoor’ staat, wordt Cranendonck Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

 

Van welke diensten van Cranendonck Makelaars/taxateur maak je gebruik?

Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Cranendonck Makelaars/taxateur.

 

Bij woningen:

Je wilt je woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Cranendonck Makelaars:

 • Je wilt jouw woning verkopen. Zie 1.
 • Je wilt jouw woning verhuren. Zie 2.
 • Je wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

 

Je wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Cranendonck Makelaars:

 • Je wilt een woning kopen. Zie 3.
 • Je wilt een woning huren. Zie 4.

 

Als je op zoek bent naar een woning en je hebt hiervoor niet via een opdracht een (NVM) makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het woningaanbod van Cranendonck Makelaars. Zie 8.
 • Je wilt zelfstandig of met jouw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via Cranendonck Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wilt zelfstandig of met behulp van jouw eigen makelaar een woning kopen die via Cranendonck Makelaars wordt aangeboden. Zie 6.
 • Je wilt zelfstandig of met behulp van jouw eigen makelaar een woning huren die via Cranendonck Makelaars wordt aangeboden. Zie 7.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Cranendonck Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Cranendonck Makelaars

KvK nummer 17193518

Stationsstraat 8a

6026 CV Maarheze

info@cranendonckmakelaars.nl

0495-588888

 

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

 

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM

KvK 30102683

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

 

Wij nemen jouw privacy serieus

Cranendonck Makelaars en de NVM nemen jouw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Cranendonck Makelaars verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Cranendonck Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Cranendonck Makelaars.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens Cranendonck Makelaars van jou heeft, stuur dan per brief of e-mail jouw verzoek naar de makelaar.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Cranendonck Makelaars die vervolgens zorgt dat je geïnformeerd wordt.

Ook als je de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Cranendonck Makelaars. Jouw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als je vragen hebt of als u een klacht hebt over het gegevensgebruik van Cranendonck Makelaars, neem dan eerst contact op met Cranendonck Makelaars. Mocht je er met Cranendonck Makelaars niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart Cranendonck Makelaars de gegevens?

Cranendonck Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Cranendonck Makelaars echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Cranendonck Makelaars 20 jaar, omdat Cranendonck Makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Cranendonck Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Cranendonck Makelaars 5 jaar.

1.      U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Cranendonck Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in jouw opdracht van promotie te maken voor jouw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor jouw woning, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Cranendonck Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en overige contactgegevens zoals  telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien met Cranendonck Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Cranendonck Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die je aan Cranendonck Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

2.      Je verhuurt jouw woning en je hebt hiervoor Cranendonck Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jouw promotie te maken voor jouw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Cranendonck Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur.  geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met Cranendonck Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Cranendonck Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 geen 20 jaar
De eisen die jij stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Cranendonck Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Huurder

 

 

 

 

3.      Je bent op zoek naar een koopwoning en je hebt hiervoor Cranendonck Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jou passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Cranendonck Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
Overige informatie die je aan Cranendonck Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

4.      Je bent op zoek naar een huurwoning en je hebt hiervoor Cranendonck Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Cranendonck Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Jouw eeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die je aan Cranendonck Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

 

5.      Je wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Cranendonck Makelaars wordt aangeboden

In dit contact maakt Cranendonck Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Cranendonck Makelaars je een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Cranendonck Makelaars vast wat jouw mening is over dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 1 jaar
Overige informatie die u aan Cranendonck Makelaars verstrekt. a 1 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

 

6.      Je wilt een woning kopen die via Cranendonck Makelaars wordt aangeboden

Voor dit contact staat Cranendonck Makelaars met jou en eventueel jouw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Cranendonck Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Cranendonck Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Jouw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die je aan Cranendonck Makelaars verstrekt. b 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

7.      Je wilt een woning huren die via Cranendonck Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die je aan jouw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verhuurder
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

8.      Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Cranendonck Makelaars

Het doel van dit contact is dat Cranendonck Makelaars jou op de hoogte brengt van mogelijk voor jou interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat je aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die je aan Cranendonck Makelaars verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming

 

 

9.      Je wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en je hebt hiervoor Cranendonck Makelaars/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Cranendonck Makelaars/taxateur voor jouw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
Gegevens van jouw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die je aan jouw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.  geen 20 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.

 

Gegevensgebruik door de NVM

Cranendonck Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

 

A        Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

 

B        Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als je een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt jouw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. Je geeft via jouw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 

C        Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met Cranendonck Makelaars die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.